Říjen 2014

Siidibi ritiriki - priktickí přidmnit ni VŠI

28. října 2014 v 19:19 | Tuleň |  můj život
Jak jsme si všichni stačili všimnout, české školství prosazuje teorii nad praxí. Na středních školách je to nejpraktičtější referát či prezentace, na VŠ je to seminární práce. Já se rozhodla použít své 3 volné kredity na jeden z mála praktických předmětů "Soudobá rétorika", o kterým mi bylo vyprávěno již od seznamováku. Považuji schopnost mluvit před lidmi za vysoce důležitou. Kromě toho mě to taky strašně baví, vykládám před lidmi často a chci, abych z toho měla vždy co nejlepší pocit a aby si z toho posluchači co nejvíce vzali. Tak jsem se přihlásila a první čtvrtek ve 12:45 už jsem seděla natěšená ve druhé řadě ve Staré budově na Žižkově.

Vyučující byl starší klidně mluvící pán se zvučným hlasem. Vysvětloval nám, že je rozdíl mezi ostýchavostí a trémou a poznamenal, že před roky měli lidé problém s výslovností "r" a "ř" ( -_- ) a teď je to "l". Aby si nás poslechl, všichni ve třídě jsme měli říkat "L". Jako "L, L, L, L, L" všichni najednou. Upozornil na chyby, co děláme, řekl, ať se nebojíme a opravdu to "L" vyslovíme a tak začala nová vlna "L, L, L, L,", kde se pauzy mezi jednotlivými výkřiky toho písmena zmenšovaly a za chvíli jsem si připadala jako na boxu nebo jako bychom skandovali u soulože a blížili se k vyvrcholení.

Dostali jsme jazykolamy (za 2 týdny z nich budeme mít zkoušku). Nejlepší na učení jazykolamů je opakování jednoho jazykolamu 3x po sobě a nahlas (učí se i poslechem) a pak se vrhnout na další. Abychom si to předvedli a také, aby vyučující viděl, jakou máme úroveň, šli jsme popořadě a četli jsme takhle 3x dva řádky. Před všemi. Na mě vyšel "Byly přečteny přiřčené ceny, sazeč dnes všecko nevysází" a "Sčeš si vlasy z čela, vlky plky, drbu vrbu".

Když jsme to všichni přečetli, řekl "Jak je vidět, jsou mezi vámi obrovské rozdíly. Ale to se může pravidelným cvikem změnit".

Dále nám bylo oznámeno, že budeme mít zkoušku i z dýchání. A cvičili jsme, jak se rozdýchat. Na začátek vypustit všechen vzduch, co máme v těle. Konečné vypuštění vzduchu se neobejde bez zvuku. Nejdřív jsme se všichni ostýchali vydechnout nahlas. Za chvíli jsme tam vydechovali všichni. Po výdechu se nadechuje nejdřív do břicha a pak do hrudi. A já zjistila, že jsem se úplně odnaučila dýchat břichem. Vyučující říkal, že ve starších učebnicích bylo říkáno, že se má dýchat jen břichem, což ale mnoho rétorů považuje za neestetické, což nám poté i vyučující ukázal z profilu, kde bylo velmi dobře vidět, jak šíleně by se to břicho hýbalo. Zvláště starší páni milujících pivo a českou kuchyni by měli dech rozdělovat i do hrudi.

Vydechli jsme a pak všechno nadechli a zase to ukončili nadechujícím polapením dechu, který jsme vzápětí vypustili.

Dále následoval cvik na rozhýbání mimických svalů. Zpívání lidovky Holka modrooká používajíc jen samohlásku a. Zpívali jsme trošku stydlivě Halka madraaká nasadávaj a pataka... Východní studenti nevěděli, co se děje nebo si písničku hledali na internetu. Zvuk nebyl nikterak pěkný a říkala jsem si, že na sbor by to asi nebylo. Po "A" přišlo "O". Poté "E", kde jsme byli upozorněni, že u toho musíme mečet. Že to musíme přehánět a sám nám tam udělal krásnou kozu. Po "E" přišlo "I" a potom následovalo "To vám moc nešlo, zkusíme to jeden po druhém". Začalo se vzadu a jeden po druhém jsme zpívali před 28 studenty a jedním vyučujícím Hilki midriikí nisidivij i pitiki. Zkoušeli jste to někdy? I je fakt těžký! Ještě k tomu, když to máte zpívat opravdu měkce. Jako ne podemele = pydymili, ale pidimili! Jedna slečna odmítla, ostatní si zapěly. K této písničce nám bylo sděleno, že se přes ni dokonce můžou zjistit nějaké psychické poruchy.

Poslední rada na výstup před lidmi byla zvýšení těžiště. Předejdeme před ně, stáhneme zadek, lehce roztáhneme nohy, vystoupáme trochu na špičky, pak klidně dolů, čekáme na prostor (až na mě všichni budou koukat) a pak teprve začneme. U tohoto nám na sobě vyučující ukazoval zády k nám rozdíl mezi povolenými a stáhnutými hýžděmi.

Nakonec nám sdělil, že zkouška se bude skládat z těch jazykolamů, z dýchání (kolik vran bude orat), testu z teorie a desetiminutového výstupu na jakékoli téma.

Druhá hodina vypadala velmi podobně, jen Halka madraaká už zněla jako ze sboru. Před zpěvem jsme si ještě proštípali a promnuly tváře. Přečetli jsme si jazykolamy "Jsou mezi vámi obrovské rozdíly. Je vidět, kdo cvičil a kdo ne. Může se to samozřejmě zlepšit. Je to jen otázka cviku". Trochu teorie, zajímavých faktů, které je dobré si uvědomit i při normální řeči (artikulovat, nespěchat, dát důraz na to co a jak to říkám a jak se u toho tvářím/stojím etc).

Poslední hodina mě dostala. Kromě jazykolamů, které už jsme měli říkat rychle po sobě, a halky madraaký, která už byla největší nudou (jen si říkám, co si o nás myslí ti třídy vedle nás), jsme zkusili i cvičení na zvýšení těžiště. První figura se jmenuje "Kouzelné kalhoty". Spočívá v tom, že nás ty kalhoty táhnou ke stropu. Aby se nezařízli, musíme je držet (ruce v bok). K tomu zase mírně roztáhnout nohy, stáhnout zadek a zůstat v aktivní poloze nahoře, kam nás ty kalhoty táhnou.

Druhá figura "Panáček na pérách" se dá přeložit jako skoky snožmo. S kouzelnými kalhoty si představíme, že na chodidlech máme péra a že skáčeme. Ale bez krčení kolen a dopadáme na celá chodidla ("Což se pěkně pozná podle toho zvuku, co to udělá" - předvedl a BUCH). Všichni jsme se zasmáli. To jsme ale nevěděli, že to budeme muset zkoušet i my. Samozřejmě přede všemi. První slečna si vyšla do uličky, zkusila si poskočit, ale moc jí to nešlo. Není to tak lehký, jak to vypadá. Když jste zvyklí u všech skoků používat kolena, najednou je to divný. Další slečna byla lepší, pak jsem přišla na řadu já a bylo mi řečeno, že mám bezvadné hýždě, a to i když jsem měla sukni, přes kterou hýždě nebylo vidět. Takhle jsme tam skákali všichni. A dopadali se šílenými ránami na zem. Kdyby pod námi ve třídě 113 byly lustry, už by na Nově byla dvacetiminutová zpráva o studentovi zabitým lustrem.

Když jsme se zaktivnili, skočili jsme ještě na rozeznívání hlasu. Četli jsme text (jeden po druhém) a přehrávali délku samohlásek. Takže jsme jeden po druhém četli:

Míííííííínííííííííííí mimi moje mimi (krátké velmi krátce)
mííníííí-li mííníííí-li mimi
mami babi mami babi
míííínííí mééééně máááňa, mamino, máááááámo
halóóó, halóóó, dáááále
volno Vááááááňo, volno Váááňo

Nevím, jak to vypadá, když je to takhle psané. Ale zkuste si to říct. A pak si představte, že to čtete před více lidmi a vysvolujete pořádně, srozumitelně a nahlas každou hlásku.

Dále bylo uvolňovací cvičení, kde jsme si nesměli ubírat slabiky, ale klidně jsme jich tam mohli říct víc.

papapapa - papapap - papagéno
tam ten den, tam ten den
ná pipipipi, ná ťuťuťuťu
kokokokodák, vrkůůůů, vrkůůůů
cilililink, cinglingi
kutululu, kutululu
gloglogloglogloglo Glória
čimčarára tím ta čára

Někteří se do toho tak ponořili, že slabiky i zdvojnásobili. Zakončil to jeden chlapec, který u těch slepičích citoslovců opravdu zněl jako slepice nebo babka dávající slepicím najíst. Po zazpívání Glo glo glo glo glo glo glóóória! řekl vyučující "No, už vás tam vidím." a vrhli jsme se na osobní rozcvičku. V té bylo 6 cviků, mezi které patřil i výše zmíněný panáček, protažení krční páteře, cvik "nožičky, ručičky" (vleže na zádech proklepáváme a protahujeme ruce a nohy) a pozice lva.

Pozici lva můžeme provádět na zemi na čtyřech nebo na židli. Spočívá to v převádění energie do konečků prstů a nakonci mocným zařváním. Na to nás vyučující neupozornil a z ničeho nic po soustředění se na své prsty mocně zařval a všichni se lekli.

Moc se těším na další hodiny!

What did these six weeks at Equal Chances Foundation give me

5. října 2014 v 19:01 | Tuleň |  Magyarországom
For explanation: I spent six weeks in Hungary at Equal Chances foundation this summer. The foundation provides work to 600 disabled people and it gives home to 100 of them. The last day the founder asked me to write a bit about my experience there. So I did.


I am sitting in a bus coming from Budapest to Prague and thinking about every second of these six weeks I spent at Equal Chances Foundation.

I have to confess; I chose Budapest and the project at Equal Chances Foundation only because it suited to my vacation timetable. I didn't know anything about the country, language, city and much less about the foundation. I only liked the idea of working with disabled people and changing my stereotypes for a while.

My first days I could spend together with Aya and Márk (trainees before us) who were very enthusiastic about this job, people and everything surrounding the organization. And in few weeks I understood why. I understood that it is not about the job we do or patients do. It is more about the atmosphere here. Everyone is smiling, everyone is nice to each other and to us as well even we don't speak their language.

Once I was trying to communicate with a girl who didn't speak English. She tried to explain me something, then others helped her to explain me that thing, but - although I was trying hard - I couldn't understand. And I realized, that I was also disabled (for not speaking language of everyone else), but I am not nothing less than the others. So if disabled person doesn't behave as everyone else... it doesn't mean that he is less than we are neither.

I learned that even if someone has problems at home, he is very different or he doesn't have a lot of money, he can be happy, he can have loving friends and beautiful life. I learned that even people on streets that I was afraid of can be nice people.

I made lot of friends that I really like and I will miss them. Not only supervisiors on the workshops, but also many patients who were always so nice to me.

I am very happy, that Erzsi - that incredible women - gave me opportunity to experience all this. And I am so glad that so many people can be happy in this organization as much as I was. And not only for 6 weeks, but for lot of years.

Koszonom szépen!


PS: Don't worry, I know my english is not perfect.